Første træningsdag i år 2019

Torsdag den 17. januar kl. 18.00-20.00 er første træningsdag i år 2019! Klubhuset vil være åbent torsdage og her er mulighed for selvtræning. Kredsen har på nuværende ingen instruktører tilgængelige. Der arbejdes på at oprette hvalpehold – forventeligt med start omkring uge 9. Vi ses i Kreds 63 Hobro.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 27. januar 2019 kl. 14.00

 Medlemmer af kredsen indkaldes til generalforsamling 27. januar 2019 kl. 14.00 Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro. Dagsorden: Valg af dirigent Valg af 2 stemmetællere Kredsformandens beretning fremlægges/godkendes Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Indkomne forslag. Valg Valg af Formand Valg af kasserer Valg af 1. suppleant Valg af 2. suppleant […]

Læs mere