Kvalifikationskrav

Proportioner for Dansk Mesterskab i IGP 3

Generelle bestemmelser

Det Danske Mesterskab i IGP 3. (International Gebrauchshunde Prüfungsordnung 3), fremover kaldet IGP- DM, afholdes i henhold til FCI´s regler for internationale konkurrencer.

DKKs IGP- DM afvikles efter den til enhver tid gældende nationale håndbog for IGP.

Propositionerne for IGP- DM forvaltes og administreres af DKK's Brugshundeudvalg fremover kaldet BHU, på vegne af DKK´s bestyrelse og under ansvar for denne.

Arrangør

DKK står som arrangør, men kan dog overlade det praktiske ved arrangementet til en af DKK godkendt specialklub eller samarbejdende forening.

Økonomi

Den arrangerende klub/ forening afholder alle omkostninger ved IGP- DM, herunder rejseudgifter, forplejning og ophold for figuranter og dommere samt forplejning af den/ de BHU repræsentant/ er, som BHU har besluttet skal være til stede ved IGP- DM.

Rejseomkostninger og ophold for BHU´s repræsentant/ er afholdes af DKK.

Ønsker dommere/BHUs repræsentant/er at have ledsager med, betaler man selv differencen.

 

Deltagere

Følgende klubber og foreninger kan tilmelde medlemmer til deltagelse i DKK's IGP- DM, hvis de opfylder de til enhver tid gældende adgangsbetingelser. - Tilmeldingen er bindende.

  1. Dansk Kennel Klub og DKK's kredse
  2. Specialklubber godkendt af DKK
  3. Danmarks civile Hundeførerforening - DcH
  4. Dansk Politihundeforening - PH
  5. Hjemmeværnets Hundetjeneste - HJV
  6. Beredskabsstyrelsen

 

Hunde med kryptorkisme, kemisk kastrerede/ og kastrerede hunde kan ikke deltage i IGP- DM.

 

Deltagerne til IGP- DM vil blive udvalgt på baggrund af de bedst opnåede resultater i forbindelse med de fastsatte adgangsbetingelser.

Resultatet skal være opnået af ekvipagen.

Dog vil den enkelte klub/ forening få forhåndsudtaget 3 deltagere, hvis disse opfylder adgangsbetingelserne. Forsvarende Danmarksmester forhåndsudtages, hvis han tilmeldes. Der kan maximalt deltage 50 ekvipager. Deltagerne skal være danske statsborgere og hundene skal være dansk ejede og stambogsførte i - eller under overførsel til DKK.

Dommere

Udtages af BHU og skal være godkendt af DKK/ FCI.

Når der anvendes to dommere, skal dommerens point afleveres til den ansvarlige for gruppen, hvad hver især har og denne formidler snittet af de to resultater.

Figuranter:

Figuranter udtages i af den arrangerende klub/ forening og BHU orienteres og godkender dem.

Vinder af konkurrencen

Titlen Danmarksmester i IGP 3, tildeles den hundefører og hund, der totalt opnår det højeste antal point. Det er dog en forudsætning, at kravet til bestået prøve er opfyldt.

Normalt er det de 5 højst placerede hundeførere ved DKK IGP DM der udtages som deltagere af VM-holdet (Der udtages også en reserve) Det er dog en forudsætning, at kravet til bestået prøve samt opnåelse af UDP i gr. C DSB er opfyldt ved DKK IGP DM.

BHU forbeholder sig ret til at sætte holdet.

VM-holdets deltagere, der repræsenterer Danmark, skal være medlemmer af DKK.

Registrering af resultater

Arrangørerne for DM skal ikke betale for at få foretaget registrering af de deltagende hunde.

DKK´s BrugsHundeUdvalg.

Godkendt af DKK's bestyrelse.