Indkaldelse til generalforsamling 27. januar 2019 kl. 14.00

 Medlemmer af kredsen indkaldes til generalforsamling 27. januar 2019 kl. 14.00

Erhvervsparken 9C, 9500 Hobro.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Kredsformandens beretning fremlægges/godkendes
 4. Kredskasserens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg
 • Valg af Formand
 • Valg af kasserer
 • Valg af 1. suppleant
 • Valg af 2. suppleant
 • Valg af revisor
 • Valg af revisor suppleant

7. Valg af deltagere til repræsentantskabsmødet.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Kredsgeneralforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Senest den 19/1-2019.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden, er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

På bestyrelsens vegne

Rie Larsen

Tlf. 31789699 Mail: rie@rielarsen.com